Onderwijs
met een
eigen karakter

Stichting Uniek is een onderwijsstichting
waarbij 7 scholen zijn aangesloten.