Onderwijs
met een
eigen karakter

Stichting Uniek is een onderwijsstichting
waarbij 8 scholen zijn aangesloten.