De bolderik

Foto van Ilona de Leeuw-Goedhart, directeur van De Bolderik, staande op het schoolplein voor het gebouw.

gegevens

Bekijk de website

Samen groeien
met ambitie
en plezier

Over de bolderik

Dit zijn wij!

Onze school is een katholieke school voor kinderen van 4 t/m 12 jaar . Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor leerlingen van alle religies die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Belangrijke doelen die wij nastreven zijn: leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden

- Leerlingen leren op goede wijze met anderen omgaan
- Leerlingen krijgen de ruimte zich persoonlijk te ontwikkelen
- Ontwikkelen van de basisvaardigheden
- 21st century skills ontwikkelen

Kinderen die de Bolderik hebben bezocht zijn in staat de overstap naar het voortgezet onderwijs te maken en beheersen voldoende sociale vaardigheden zodat zij zich verder als volwaardige, betrokken en actieve deelnemers van de maatschappij kunnen ontwikkelen. De vakken taal en rekenen blijven een belangrijke plaats innemen. Daarnaast willen we meer aandacht besteden aan creatieve en culturele vakken.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram