De vuurvlinder

gegevens

Bekijk de website

SamenWerken
aan de
toekomst

Over de vuurvlinder

Dit zijn wij!

De Vuurvlinder is een school met een katholieke grondslag. Iedereen is bij ons welkom, ongeacht de (geloofs-)achtergrond. Wij hebben respect voor de verschillende levensvisies. Ons doel is om leerlingen cognitief en sociaal zo goed mogelijk te laten ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een vorm van vervolgonderwijs die voor hen passend is. Het welbevinden van al onze leerlingen staat daarbij voor ons centraal. Daarbij willen wij oog hebben voor de diverse talenten waarover kinderen beschikken en deze (laten) ontdekken en stimuleren.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram