Wij zijn uniek

Onderwijs met een eigen karakter

Stichting Uniek is een overkoepelende scholenorganisatie waar zeven scholen onder vallen. Deze zijn gehuisvest in Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Hank en Dussen. De Stichting heeft een leerlingenaantal van >1700 en heeft ongeveer 160 vaste medewerkers in dienst.

Op alle scholen wordt gewerkt met een onderwijsvisie, vormgegeven vanuit de kernwaarden ‘ambitieus’, ‘veiligheid’, ‘eigenheid’ en ‘samenwerken’. Wij laten onze kinderen maar ook onze medewerkers leren en ontwikkelen vanuit kansen en ambitie in een veilige en fijne omgeving.

Onze slogan “Wij zijn bevlogen en sterk in
onderWIJswerk” laat onze passie en betrokkenheid
voor het mooie vak dat Onderwijs heet, zien.

Missie

Stichting Uniek staat voor (het) best passende onderWIJs voor ieder kind. We geven onderWIJs met en aan elkaar. Op elke school wordt het onderWIJs bevlogen en met lef en op unieke wijze vormgegeven.

Visie

Stichting Uniek staat voor het beste resultaat. Wij accepteren ieders unieke kijk op de wereld. Op elke school is respect, vertrouwen en acceptatie de basis voor het creëren van een sociaal veilige omgeving. Wij leren van en werken met elkaar.

Onze strategische doelen

Gericht op kwaliteit
Professionalisering centraal
Innoveren & ondernemen
Goed werkgeverschap – goed werknemerschap
Omgevingsgericht

Binnen stichting Uniek zijn we ambitieus en streven we naar de best passende resultaten voor ieder kind en elk individu.

Onze medewerkers benutten hun talenten schooloverstijgend maar binnen de organisatie. Wij accepteren en respecteren ieders (eigen)aardigheden. Wij denken buiten kaders en zijn altijd actief op zoek naar nieuwe WIJzen om het onderwijs op een hoger niveau te brengen, vanuit een onderzoekende houding (evidence informed/based).

Vanuit de visie ‘een leven lang leren’ richten we ons op de professionalisering van zowel de organisatiecultuur als het individu (medewerker en leerling).

Onze medewerkers benutten hun talenten schooloverstijgend maar binnen de organisatie. Wij accepteren en respecteren ieders (eigen)aardigheden. Binnen stichting Uniek heerst een professionele cultuur, waar de medewerkers zich blijvend ontwikkelen. Onze organisatie creëert ontwikkelkansen voor iedereen. De medewerker ziet en benut deze. Er is ruimte voor eigen initiatieven en inbreng om persoonlijk te groeien en de stichting te helpen altijd in ontwikkeling te blijven.

Stichting Uniek stimuleert een integrale aanpak voor de ontwikkeling van ons onderwijs. Kansen geven en interne talenten benutten geeft de gelegenheid tot het vergroten van de leer- en werkomgeving.

Onze medewerkers benutten hun talenten schooloverstijgend maar binnen de organisatie. Wij accepteren en respecteren ieders (eigen)aardigheden. Wij denken buiten kaders en zijn altijd actief op zoek naar nieuwe WIJzen om het onderwijs op een hoger niveau te brengen, vanuit een onderzoekende houding (evidence informed/based).

Elke werknemer doet ertoe. Onze organisatie heeft ‘waarde voor de mens’ hoog in het vaandel staan. We creëren ontwikkelkansen voor elke medewerker. Ieder voelt zich verantwoordelijk voor de organisatie en toont zich een goede ambassadeur.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaar, voor de organisatie en de omgeving. Wij geloven in een veilige leer- en werkomgeving voor iedereen die betrokken is bij stichting Uniek. Dit vertaalt zich in een sterk strategisch personeelsbeleid.

Wij geloven in de kracht van samenwerking, zowel scholen onderling als regionaal. Zo creëren we een toegankelijke organisatie voor partners, bedrijven, instanties en elkaar. Het gebruik van verschillende expertises versterkt ons onderwijs.

Stichting Uniek staat voor een sterke regionale positie, waardoor een structurele en doelmatige samenwerking met in- en externen gewaarborgd wordt. De doelmatigheid vertaalt zich in de verbetering van het onderwijs. Kansen zijn mogelijkheden en deze benutten wij graag. Dit doen we vanuit onze visie leerlingen van jongs af aan kennis te laten maken met de wereld om hun heen.

Gericht op kwaliteit

Binnen stichting Uniek zijn we ambitieus en streven we naar de best passende resultaten voor ieder kind en elk individu.

Onze medewerkers benutten hun talenten schooloverstijgend maar binnen de organisatie. Wij accepteren en respecteren ieders (eigen)aardigheden. Wij denken buiten kaders en zijn altijd actief op zoek naar nieuwe WIJzen om het onderwijs op een hoger niveau te brengen, vanuit een onderzoekende houding (evidence informed/based).

Professionalisering centraal

Vanuit de visie ‘een leven lang leren’ richten we ons op de professionalisering van zowel de organisatiecultuur als het individu (medewerker en leerling).

Onze medewerkers benutten hun talenten schooloverstijgend maar binnen de organisatie. Wij accepteren en respecteren ieders (eigen)aardigheden. Binnen stichting Uniek heerst een professionele cultuur, waar de medewerkers zich blijvend ontwikkelen. Onze organisatie creëert ontwikkelkansen voor iedereen. De medewerker ziet en benut deze. Er is ruimte voor eigen initiatieven en inbreng om persoonlijk te groeien en de stichting te helpen altijd in ontwikkeling te blijven.

Innoveren & ondernemen

Stichting Uniek stimuleert een integrale aanpak voor de ontwikkeling van ons onderwijs. Kansen geven en interne talenten benutten geeft de gelegenheid tot het vergroten van de leer- en werkomgeving.

Onze medewerkers benutten hun talenten schooloverstijgend maar binnen de organisatie. Wij accepteren en respecteren ieders (eigen)aardigheden. Wij denken buiten kaders en zijn altijd actief op zoek naar nieuwe WIJzen om het onderwijs op een hoger niveau te brengen, vanuit een onderzoekende houding (evidence informed/based).

Goed werkgeverschap – goed werknemerschap

Elke werknemer doet ertoe. Onze organisatie heeft ‘waarde voor de mens’ hoog in het vaandel staan. We creëren ontwikkelkansen voor elke medewerker. Ieder voelt zich verantwoordelijk voor de organisatie en toont zich een goede ambassadeur.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaar, voor de organisatie en de omgeving. Wij geloven in een veilige leer- en werkomgeving voor iedereen die betrokken is bij stichting Uniek. Dit vertaalt zich in een sterk strategisch personeelsbeleid.

Omgevingsgericht

Wij geloven in de kracht van samenwerking, zowel scholen onderling als regionaal. Zo creëren we een toegankelijke organisatie voor partners, bedrijven, instanties en elkaar. Het gebruik van verschillende expertises versterkt ons onderwijs.

Stichting Uniek staat voor een sterke regionale positie, waardoor een structurele en doelmatige samenwerking met in- en externen gewaarborgd wordt. De doelmatigheid vertaalt zich in de verbetering van het onderwijs. Kansen zijn mogelijkheden en deze benutten wij graag. Dit doen we vanuit onze visie leerlingen van jongs af aan kennis te laten maken met de wereld om hun heen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram