KC De Ruif

gegevens

Bekijk de website

Een plek waar
we samen
groeien

Over KC de Ruif

Dit zijn wij!

Kindcentrum De Ruif ligt in de wijk de Hooipolder. Ons kindcentrum is gevestigd in het centrum van de wijk, in de directe omgeving van andere basisscholen, winkels, wijkgebouw en buurthuis de Schelf.

Op De Ruif bieden we onderwijs (de school) en kinderopvang aan. De school bestaat op dit moment uit 12 groepen. Op de teldatum van 1-2-2023 telt de school 269 kinderen.

De kinderopvang biedt peutergroepen, peuterdagopvang, voor- en naschoolse opvang.

In ons Kindcentrum werken de pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten samen aan de zorg en ontwikkeling van uw kind. Dit doen we op allerlei manieren. Zo werken peuters en kleuters aan dezelfde thema’s die we gezamenlijk openen en sluiten. We stemmen in dat thema ook waar mogelijk op elkaar af, bijvoorbeeld door dezelfde liedjes en versjes te zingen die passen bij het thema. Ook gaan de peuters regelmatig hun fruit op eten samen met de kleuters in de kleutergroepen, spelen we samen op de gang en trekken we gezamenlijk op bij vieringen zoals Sinterklaas en Kerstmis. Als een peuter de overstap maakt naar de kleutergroep, dan spreken de pedagogisch medewerker en leerkracht samen over de ontwikkeling van het kind. Daardoor kan de leerkracht van de kleutergroep meteen aansluiten bij wat het kind op dat moment nodig heeft. Door die verschillende dingen te doen zorgen we er niet alleen voor dat er een doorgaande lijn is van peuters tot en met groep 8, maar ook dat de peuters zich hierdoor spelenderwijs al veilig en vertrouwd voelen met hun toekomstige klasgenoten en leerkrachten.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram