Intern

Hierbij een overzicht van belangrijke documenten voor intern gebruik.

Links

CAO Primair Onderwijs

CAO PO

VOG aanvragen

VOG

Downloads

Arbobeleidsplan

Arbobeleidsplan

Beleidsplan agressie, geweld en seksuele intimidatie

Beleidsplan agressie

Hernieuwd Medezeggenschapsreglement

Hernieuwd reglement

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Protocol datalekken en privacy

Protocol datalekken en privacy

Verzuimbeleidsplan

Verzuimbeleidsplan
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram