Samenwerken

13 mei 2024

Vandaag hebben Sophie de Jong van Kinderdagopvang Groei en Pepien Timmermans van Stichting Uniek hun handtekening gezet onder een belangrijke huurovereenkomst. Kinderdagopvang Groei zal vanaf nu definitief ruimte gaan huren in de nieuwe fusieschool van bs de Wilsdonck en bs de Vonder. Daarmee zijn zij onderdeel van het onderwijs dat geboden gaat worden op deze locatie. Welkom Sophie de Jong. We kijken uit naar een pedagogisch- en inhoudelijke sterke samenwerking voor al onze kinderen.

Dank aan allen die aan de totstandkoming hiervan een bijdrage hebben geleverd. Zulke projecten lukken niet zonder echte samenwerking. Sopie de Jong en Pepien Timmermans laten op het filmpje al zien hoe natuurlijk en vlot dit verlopen kan 😉.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram